Vznik Československa

Na 2. stupni jsme slavili 105.výročí vzniku Československa.

Osmáci a deváťaci zpracovávali informace z filmu Den, kdy vzniklo Československo a zkoumali první československý zákon. Šesťáci sestavovali na základě filmu Hvězdičky životopis T.G.Masaryka. Sedmáci zpracovávali informace, které si o našem prvním prezidentovi sami vyhledali a na závěr si zazpívali jeho oblíbenou "Ach synku, synku".

zveřejněno: 26.10.2023