Bruslení 2.stupeň

V pátek 23. 2. proběhlo letos druhé a poslední bruslení pro druhý stupeň. Vzhledem k tomu, že naše škola je součástí programu "Aktivní škola", nabízíme žákům i tuto formu pohybu. Jde o společný tělocvik žáků 6. - 9. třídy. Část dětí napříč ročníky si spolu zahrála hokej, jiná část spolu hrála hru na "babu" a ostatní se za pomoci spolužáků a vyučujících snažili prostě jen zdokonalit v bruslení. Akce se všem líbila a již se těšíme na bruslení příští školní rok.


zveřejněno: 23.02.2024