Den Země – pracovní dílny a minikonference na téma Biodiverzita

První tři hodiny probíhaly dílny jednotlivých učitelů, do kterých se přihlašují žáci napříč ročníky, letos už od páté třídy.

V dílnách se dozvěděli o tom, jak uspořádat zahradu, aby byla přátelská nejen pro člověka, zkoumali agrivoltaiku, ekosystémy, opylovače, vyráběli budky pro netopýry, hmyzí domky, místo pro plazy a obojživelníky, ekosystém v lahvi, zkoumali druhy rostlin a živočichů pomocí aplikací na tabletu. Všichni nadšeně pracovali a vzájemně si předali získané znalosti a dovednosti čtvrtou hodinu na společném setkání.

Letošní témata: Biodiverzita v zahradě, Hotel D.I.Y., Opylovatelé, Agrivoltaika jako zemědělství budoucnosti, Biodiverzita louka vs. les, Kouzlo ekosystémů.zveřejněno: 02.05.2024