Otevřená škola

Konec 1. čtvrtletí - setkání s rodiči, hosty i Santinim

V úterý 15. 11. 2022 jsme si připomněli konec prvního čtvrtletí. Přehled o klasifikaci našich žáků získávají rodiče průběžně prostřednictvím elektronické žákovské knížky, případné problémy řešíme vždy hned, když nastanou, rodiče mají možnost denního kontaktu s pedagogy jak prostřednictvím systému Škola online, tak pracovních e-mailů, není problém si kdykoliv domluvit schůzku, proto je k nám zveme tradičně na společná třídní setkání, která probíhají v přátelské atmosféře a jsou prostředkem ke sdílení informací, které se týkají života ve třídě. Někde připravily děti pro rodiče i malé občerstvení. Rádi jim představujeme naši práci, ukazujeme žákovská portfolia, fotografie z  exkurzí, projektové výuky a zajímavých didaktických metod, díky nimž je naše výuka pestrá, zajímavá, baví a dává smysl dětem i pedagogům. Svět kolem nás se mění a ani škola nemůže zůstávat stejná!

Škola byla tento den otevřená nejen pro rodiče. Pozvali jsme na návštěvu od 14 do 18 hodin všechny zájemce. Milých hostů se hned u hlavního vchodu ujali aktivně sedmáci a provedli je celou budovou, kde mohli vidět naše šikovné děti při různých aktivitách v  dílničkách. Všichni se nakonec ocitli v našem krásném podkroví, kde mohli posedět a popovídat si v „kavárně“. V 17 hodin za námi přijel pan farář Vladimír Záleský a velmi zajímavě vyprávěl o roli Jana Blažeje Santiniho Aichla a jeho skvělých stavbách v našem okolí i jinde v České republice. Tuto besedu a zároveň výstavu výtvarných prací dětí jsme zorganizovali při příležitosti 300 let kostela na Zelené hoře, který je, jak jsme se shodli, jedním z nejvýznamnějších symbolů našeho domova. Skvělým doplněním byly barokní skladby v podání paní učitelky Lucie Teplé a Kláry Sadílkové z Kameniček.

Abychom si mohli vše kdykoliv připomenout, nebo komukoliv ukázat, pořídil nám i tentokrát videozáznam akce pan Josef Bárta.

Srdečně děkujeme všem, kteří přišli, za návštěvu, slova spokojenosti a chvály, která jsou pro nás zdrojem energie do další práce. Těšíme se brzy na shledanou – třeba už 7. 12. na tradičním vánočním jarmarku.


zveřejněno: 15.11.2022