Program primární prevence

Startujeme! - program primární prevence pro novou 6.třídu. Dobré klima a vzájemné vztahy jsou důležitými předpoklady školní úspěšnosti našich dětí.

zveřejněno: 18.09.2023