Tombola pro dětský karneval

žádost o přispění do tomboly

 

V sobotu 11. 2. 2023 se bude konat v místní sokolovně dětský karneval, na který jste všichni srdečně zváni.

V souvislosti s organizací této akce prosíme o věcný nebo finanční příspěvek do tomboly, který mohou děti předat svým třídním učitelkám/svému třídnímu učiteli. Děkujeme.

zveřejněno: 04.01.2023