Exkurze do lomu Polnička

Úvod do učiva geologie - 9.třída na exkurzi v kamenolomu. Díky patří panu Strnadovi za jeho čas a zajímavé informace.

zveřejněno: 13.09.2023