Absolventské práce žáků 9. třídy a slavnostní vyřazení

Absolventské práce a slavnostní vyřazení deváťáků proběhlo 19. června v odpoledních hodinách v podkroví školy. Událost, kterou si nenechali ujít rodiče, učitelé, ani samotní žáci, byla plná emocí a nostalgie.

Absolventské práce žáci tvořili na téma jim blízké, mohli ji tvořit i ve dvojicích. Všichni bez výjimky předvedli krásně připravenou prezentaci, někteří spojenou s názornou ukázkou. Zasloužili si velký potlesk za zajímavá témata a odvahu vystoupit před plným sálem. Po prezentacích došlo na samotné vyřazování ze ZŠ, kdy jsme vyslechli dojemná slova paní starostky, paní učitelky Blažíčkové, která byla třídní učitelkou od 6. třídy a paní Machové ze Spolku pro občanské záležitosti. Nechyběl ani proslov samotných deváťáků, kteří shrnuli prožitá léta na naší škole.

Velký dík patří i osmákům za přípravu výborného občerstvení a obsluhu příchozích hostů.

Absolventské práce a slavnostní vyřazení deváťáků bylo krásným zakončením jedné etapy života mladých studentů. Přejeme jim hodně štěstí a úspěchů v jejich dalším vzdělávání a životní cestě.


zveřejněno: 25.06.2024