Tři prasátka

Žáci 9. třídy si připravili pro své spolužáky dramatizaci pohádky Tři prasátka. Pro druhý stupeň měli připravené vstupy v anglickém a německém jazyce.

Žáci rozvíjeli kreativitu při tvorbě kulis a jazykové kompetence při tvorbě českého a cizojazyčného scénáře. Po odehraném představení se žáci devátého ročníku přemístili na připravená stanoviště, kde si děti zkusily postavit své domečky a zároveň otestovaly při foukání svoji kapacitu plic. Malovaly, co jim uvízlo v paměti, zazpívaly si úvodní píseň, kterou se naučily i anglicky a také si vyluštily anglickou tajenku.
zveřejněno: 16.05.2024