Stávka

Vážení rodiče, škola zůstane v pondělí 27. listopadu pro naše žáky a děti z mateřské školy otevřena, provoz školy nebude stávkou dotčen. Zaměstnanci školy se po projednání ztotožňují s vyjádřením Asociace ředitelů základních škol - čtěte podrobnosti v detailu této aktuality.

Problémy:

  • dlouhodobou nejistotu a nekoncepčnost v oblasti českého školství,
  • nedostatečné zajištění finančních prostředků na nepedagogické pracovníky (kuchařky, uklízečky, školní ekonomové, školník aj.),
  • neřešení finanční situace neučitelských pedagogických profesí (např. školní psycholog),
  • avizované navýšení platů učitelů, které neodpovídá skutečnosti,
  • snižování maximálního počtu hodin, které může škola použít pro výuku = PHmax (dotkne se možnosti vyučovat v menších skupinách žáků např. v hodinách cizích jazyků),
  • snížení finančních prostředků na asistenty pedagoga,
  • další změny, které jsou nesystémové a mohou negativně ovlivnit chod škol (například avizované snižování prostředků, sloužících k pořizování učebnic a pomůcek, vzdělávání pedagogických pracovníků apod.).

Jsme přesvědčeni, že právě v době krize lze dokázat konkrétními opatřeními skutečné priority státu.
V Polničce 14.11.2023

zveřejněno: 16.11.2023