Preventivní program 7.třída

Název programu-Třída a její svět! Děti se zaměřily na komunikaci a spolupráci ve třídě, na respektování názorů ostatních, dodržování pravidel nejen v chování, probraly si, co je to empatie, zdravé sebevědomí,...
zveřejněno: 09.03.2023