Zápis do 1. třídy

Zápis proběhne 9. dubna 2024 mezi 13. a 17. hodinou. Zápis je organizován za osobní přítomnosti rodičů i dětí. Potřebné formuláře, které najdete na stránkách školy, odevzdají rodiče u zápisu, dále předloží k nahlédnutí rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

 

Formuláře: ZDE

Při zápisu bude dítěti přiřazeno registrační číslo, pod kterým bude vyvěšeno oznámení o přijetí. V případě žádosti o odklad školní docházky, rodiče vyplňují patřičnou žádost a přiloží k ní doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa, nejdéle do konce května 2024. Zúčastní se děti, které v období od 1. 9. 2023 – 31. 8. 2024 mají 6. narozeniny a děti s odkladem školní docházky.

zveřejněno: 15.03.2024