EXKURZE DRÁŽĎANY - TEREZÍN

Na tradiční dvoudenní exkurzi pro 8. a 9. ročník vyjeli naši žáci s pedagogickým doprovodem v úterý 28. 5. 2024.

Ačkoliv nás před odjezdem provázelo slunečné počasí, v Praze se v souladu s předpovědí zatáhlo a začalo hustě pršet. Toto nepříznivé počasí vydrželo až do Drážďan, proto jsme se po příjezdu přesunuli do moderní nákupní oblasti tzv. Pragerstrasse, kde jsme využili pohodlí galerií pro občerstvení a drobné nákupy v suchu. Následně už nám nic nebránilo projít se centrem města a navštívit zajímavosti, s kterými jsme se seznámili už ve škole. Mimořádný byl výhled z kostela Frauenkirche, který si většina z nás nenechala ujít. Odpoledne jsme se přesunuli do malebné oblasti Českosaského Švýcarska, kde jsme měli zajištěné ubytování s polopenzí. Ráno nás čekala dějepisná exkurze do Terezína, prohlídka Malé i Velké pevnosti a hřbitova s krematoriem. Vyslechli jsme si zajímavý výklad paní průvodkyně v Malé pevnosti a ostatní jsme si již prohlédli sami. Dojem, který v nás prohlídka zanechala, byl značně stísněný.

Za pozornost stojí, že jsme s sebou vzali i osmačku Květu, která si na školním výletě zranila nohu a cestovala se sádrou a invalidním vozíkem. Díky patří všem, kteří se o ni a její přepravu obětavě postarali.

Celou akci jsme završili besedou s naší bývalou paní učitelkou dějepisu Stáňou Tomkovou, která dětem z 8. třídy doplnila jejich znalosti. Touto problematikou se v hodinách dějepisu budou zabývat až v příštím školním roce.

zveřejněno: 29.05.2024