Střípky z výuky - 7. ročník - Přírodopis, fyzika, svět práce

Budky pro ptáka roku - rehek - vyráběli sedmáci. Přesněji řečeno kompletovali díly, pečlivě připravené p. Kabrdou, kterému patří veliký dík, a propojili tak hned několik vyučovacích předmětů - Př, F, Sp, rozvíjeli své kompetence pracovní i sociální. S pomocí pana školníka jsme pak dvě z nich pověsili na školní zahradu.
zveřejněno: 18.04.2024