Vánoční malování

Prosincové divadlo 1., 2., 3.třídy na téma: Malované Vánoce se zvyky a pranostikami. Děti se pohybovaly, opakovaly říkanky a společně malovaly s ilustrátorem panem Dudkem.

zveřejněno: 07.12.2023