Informace ze školní jídelny

Info ze školní jídelny k začátku školního roku.

Vážení rodiče,  

zde jsou informace a pokyny ze školní jídelny k začátku školního roku:

  • Všichni žáci, kteří již chodili na obědy, jsou automaticky přihlášeni v novém školním roce – nemusí vyplňovat novou přihlášku.
  • V pondělí 4. 9. 2023 jsou všichni žáci odhlášeni z obědů.
  • Pokud chcete, aby dítě mělo oběd 4. 9. 2023, je nutné mu jej přihlásit na Strava.cz a vyzvednout jej do 11.00 hodin.
  • Ceny obědů zůstávají v novém školním roce stejné.
  • Prosím, zajistěte přes trvalý příkaz dostatečné finanční krytí stravy v daném měsíci.
  • Rodiče nových žáků ZŠ a MŠ musí vyplnit přihlášku a osobně dítě  zaregistrovat u vedoucí ŠJ a to v týdnu 28. 8. – 1. 9. 2023 v době od 8.00 – 12.00 hodin v kanceláři   vedoucí ŠJ (vchod za školkou u rampy – zvoňte).
  • Při registraci nových žáků dostanou rodiče od vedoucí ŠJ všechny pokyny o platbách a chodu školní jídelny.
  • Svačinky pro žáky ZŠ si můžete přihlásit na Strava.cz od 11. 9. 2023.

Děkuji za spolupráci a těšíme se na vás a naše strávníky.

Jarmila Kašparová

Vedoucí ŠJ Polnička

zveřejněno: 13.08.2023