Začátek školního roku 2022/2023

Pár informací o novém školním roce

Nový školní rok 2022/23 jsme zahájili ve čtvrtek 1. září. Letos k nám přišlo 12 dětí do 1. ročníku  a 11 nově do 4., 5. a 6. ročníku. Všechny jsme vítali před školou a deváťáci je doprovodili do tříd, aby nikdo nebloudil a všichni mohli být v klidu a pohodě. Setkání s prvňáčky a jejich rodiči se zúčastnili i zástupci zřizovatele Obecního úřadu Polnička pan starosta Mgr. František Žák a paní Ludmila Machová.
Po úvodní půlhodině ve třídách jsem se všichni sešli na školní zahradě, kde naše školní hymna zahájila slavnostní pasování prvňáčků na školáky, kterého se tradičně ujali žáci 9. třídy a stali se jejich patrony. Budou jim oporou po celý školní rok. Tak ať je zdravý a veselý!


zveřejněno: 08.09.2022