Informace k začátku školního roku

Je tady nový školní rok! Seznamte se s tím, jak bude organizován první a druhý školní den, 4. a 5. září. Těšíme se :)

Vážení rodiče, milí žáci, nový školní rok 2023/2024 začíná v pondělí 4. 9. 2023.

Děti přijdou do školy na 1. hodinu od 7:10 do 7:25 a půjdou rovnou do tříd, nikoli do šaten. Rozdělení skříněk bude probíhat v třídních hodinách v úterý 5. 9.

Na prvňáčky a děti, které k nám přijdou nově, budou čekat před školou spolužáci a zavedou je do tříd, aby nikdo nebloudil. Prvňáččci mají připravené krásné školní aktovky, a tak si je první den přinesou prázdné na pomůcky, které ve škole dostanou. Potřebovat nebudou nic. Jejich nejbližší, kteří je budou doprovázet, mohou jít s nimi do třídy. Informace k dalším školním dnům i chodu družiny poskytne ve třídě paní učitelka Renata Jirčíková a paní vychovatelka.

Ostatní rodiče srdečně zveme v 8 hodin na společné slavnostní zahájení školního roku a pasování na školáky na hřiště za školou, kam se všichni přemístíme.

Děti budou ve škole přibližně do 9 hodin, pak mohou jít přihlášení na oběd. Školní družina 4. 9. nebude, její provoz bude zahájen pro přihlášené děti 5. 9. ráno v 6:30. Přihlášky (jsou na webu) je třeba odevzdat nejpozději 5. 9. třídním učitelům. Družina je poskytována dětem z 1. až 3. ročníku a dojíždějícím ze  4. a 5. ročníku.

V úterý budou děti z 2. stupně první a druhou hodinu se svými třídními učiteli, dále bude vyučování probíhat podle rozvrhu. Od středy 6. 9. bude výuka plně podle rozvrhů. Ty najdete na stránkách tříd.

Těšíme se na spolupráci a přejeme všem hodně zdraví, energie, trpělivosti a optimismu.

Za celý tým Romana Chlubnová

zveřejněno: 28.08.2023